Adóbevallás 2016

Posted by: | Posted on: január 23, 2016
Full Active Bt.

                 Adóbevallás 2016

 

Adóbevallás 2016 , ismét eljött az adóbevallás ideje,melyben mindenkinek
számot kell adnia a 2015-ös évben szerzett jövedelemről.
2016-ban is vállaljuk magánszemélyek szja adóbevallás elkészítését!
Az adóbevallás 2016 elkészítési ára 5000.- Ft-tól elérhető!

 

                                Szja Adóbevallás 2016

 

adóbevallás 2016

Adóbevallás 2016

 

Kinek kell benyújtani szja adóbevallást 2016-ban?

 

Annak a magánszemélynek, aki az adóévben

 

 – egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;
 – mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve,
   ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot
   adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
 – fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 – a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek
   (a munkáltatónak)  tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az
   e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó
   nyilatkozatot;
 – ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 – az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
 – nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az
   adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan,
   vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített
   bevallásra ad nyilatkozatot);
 – a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 – olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy
   amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 – nem belföldi illetőségű magánszemély;
 – a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből
   levont adót számol el;
 – valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
   törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített
   közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 – valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési
   kötelezettsége keletkezett;
 – adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
   valamint ha nem tehet vagy nem tesz bevallási nyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallásra,
   munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.

 

Milyen nyomtatványon adható be az adóbevallás 2016-ban? 

 

                          1553 számú NAV nyomtatványon

 

  Adóbevallás 2016 leadási, beküldési határidő:

 

– egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek: 2016. február 25.

– magánszemélyek: 2016. május 20.

 

Adóbevallás 2016 elkészítése a Full Active Bt. – Könyvelőirodában!