Adsense adózás

Adsense adózás

Google Adsense adózás

 

Google Adsense adózás-sal kapcsolatban nagy a tanácstalanság a szolgáltatók körében.
Amennyiben Ön mint magánszemély vagy egyéni vállalkozó, esetleg cégvezetőként
szeretne Google Adsense reklámokból jövedelemhez jutni, érdemes elolvasni az Adsense
adózás tájékoztatását. Nézzük meg tehát hogy mik az adózási tudnivalók.:

 

Azt a honlapot, amin az AdSense hirdetések megjelennek ki üzemelteti, ki a fenntartó,
illetve a tulajdonos.
Ez dönti el, hogy mely adójogszabályokat kell alkalmazni az adózási eljárások alkalmazására.
Le kell szögezni a „Google AdSense online általános felhasználási feltételek” a magyar
követelményeknek is megfelelő szerződés szolgáltatás biztosítására ellenérték fejében.

 

adsense-adózás
Adsense adózás

 

Különbséget kell tenni, hogy a honlap tulajdonosa milyen üzemeltetési formában végzi
a szolgáltatást. Adózás szempontjából megkülönböztetést kell tenni: magánszemély,
egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó honlap üzemeltető között.
Továbbá vizsgálni szükséges, hogy a honlap üzemeltető vállalkozó alanya-e az ÁFÁ-nak.
Ezek együttes elemzése ad biztos támpontot az adózók körére és az adózás formájára.

 

Egyéni vállalkozók

 

Tevékenység végzésére valószínűsíthető, hogy az megkötötte megbízójával a szolgáltatásra
vonatkozó szerződést. Az adó kötelezettség a bevétel alapján, megkötött szerződés
hiányában is fent áll. A szolgáltatásra kapott ellenérték adóköteles bevétel.
Adózás tekintetében tisztázandó, hogy az egyéni vállalkozó az ÁFA körnek-nek alanya,
vagy nem. (1992. évi LXXIV. tv.) Amennyiben az ÁFA-nak alanya, vizsgálásra szorul,
hogy ezen hirdetési tevékenység ÁFA köteles, vagy ÁFA mentes bevétel.

 

Magánszemélyeknek

 

A magánszemély szolgáltató tekintetében az SZJA fizetési kötelezettség fennáll.
Magánszemély vonatkozásában figyelembe veendő 1995. évi CXVII. törvény 2008. évi
egységes szövegszerkezet 1. §. 3. bekezdés, továbbá a 2. §. 1., 3. és 4. bekezdés előírásai.
Ide vonatkozik még a 4. §. 1., 2., és 3. bekezdése is. A citált paragrafusok egyértelművé
teszik a honlap üzemeltető magánszemély SZJA fizetési kötelezettségét, az ott
közzétett hirdetés után kapott bevétel alapján.
A jövedelemszerzés rendszerbe sorolásának nincs jelentősége,
mert az ellenértéket (USD) a szolgáltató a szolgáltatási szerződés alapján a megbízótól
megkapta. Adókötelezettség keletkezését 9. §. 1-3. bekezdés, míg a nyilvántartási
kötelezettséget 9.A. §. 1-2. bekezdés rendszerezi.
Magát a tevékenység besorolását az SZJA VI. fejezetének 16. §. 3. bekezdése
határozza meg. Az adó megállapítására választási lehetőség van a 18. §. 1. bekezdés a.,
illetve b. pontja szerint.
Az így keletkezett jövedelem – mint adóalap – összevonásra kerül a más jogcímen
megszerzett jövedelmekkel – amelyek a lineáris szabályok szerint – az adótáblázat
alapján adóznak. A magánszemély nem alanya az ÁFA-körnek.
Tehát az ÁFA fizetési kötelezettség nem merül fel.
Ez a legegyszerűbb eljárási szabály és a jogszabályok alapján a legkisebb rizikóval
követhető kötelezettség teljesítés.

 

Egyéb társas vállalkozások

 

Minden más társas vállalkozásnál (Kht, Bt, Kkt, Kft, Rt) az ÁFÁ-t mint fizetendő adót hasonló
módon kell megállapítani és megfizetni, amely nem igényelhető vissza, tekintve, hogy a
fogyasztók a „termékhez” ellenérték nélkül jutnak hozzá. A társas vállalkozásoknál a nettó
hirdetésből származó bevétel társasági adóalapot növelő bevétel. Nem szabad megfeledkezni
az iparűzési adóról mint fizetési kötelezettségről.
Az adózási kötelezettség teljesítése során feltételezhető, hogy a társas vállalkozások
megbízása alapján szakképzett adózásban, könyvelésben jártas pénzügyi szakembert
alkalmaznak. Az az ÁFA-körbe be nem jelentkezett vállalkozó akinek az év közbeni bevétele
nem éri el az 12.000.000. Ft-ot, ÁFA fizetésre nem kötelezhető.
Mihelyt a bevétele év közben az 12.000.000. Ft-ot meghaladja, és maga a tevékenység
eredetileg ÁFA mentes volt (alanyi adómentesség 187-188 §), a vállalkozó köteles belépni
az ÁFA-körbe.
Az adott évben az 8.000.000. Ft feletti árbevétele ÁFA kötelessé válik, és a fentiek szerint
kell eljárnia a fizetendő ÁFA tekintetében.
Következő év január elsejétől számítottan az első forint árbevétel is ÁFA köteles lesz.

 

A Google Adsense adózásával kapcsolatban bövebben olvashat az Ado.hu oldalon Itt.

 

Amennyiben segítségünket szeretné kérni az szja-adóbevallás kapcsán a Google Adsense
adózás témakörében, úgy keressen fel Bennünket az elérhetőségeink valamelyikén.

 

Adsense adózás az Szja-Adóbevallásban most kedvező áron elérhető.

 

Full Active Bt. – Könyvelőiroda a 13. kerületben!