Kiva könyvelés cégeknek

Kiva könyvelés cégeknek

Kiva könyvelés cégeknek

 

Kiva könyvelést vállalunk Bt-knek, Kft-knek, Zrt-knek kedvező áron.

 

A Kiva szerinti könyvelés miben más mint az eddig kettős könyvvitelben könyvelt cégek?

 

A KIVA szerint adózó vállalkozásnak kettős könyvvitelt kell vezetnie és beszámolókészítési
kötelezettsége van.
Újdonság más adózási formákhoz képest, hogy a KIVA alapját le kell tudni vezetni a könyvelésből.
Nem elegendő a kimenő és bejövő számlák könyvelése, de a bank- és pénzforgalom teljes körű
könyvelése is szükséges.

 

                      Kiva könyvelés cégeknek

 

 

kiva könyvelés
Kiva könyvelés cégeknek

 

 

 

EVA-ról történő áttérés esetén visszakerül a Számviteli törvény (Sztv.) hatálya alá a
vállalkozás, és a trv. által meghatározott nyitómérleget kell készíteni, amelyet
könyvvizsgálóval ellenőriztetnie kell.
Ha EVA-sként is kettős könyvvitelt vezetett a vállalkozás, akkor beszámolót kell
készítenie az áttéréskor, amit normál menet szerint letétbe helyez, közzétesz,
különös számviteli feladat az áttérés miatt nincs.
Mindez a társasági adó alanyaként kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében is igaz.
A bevételek, költségek, ráfordítások, eszközbeszerzések elszámolása KIVA-s vállalkozásnál
is úgy történik,mint más kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál.
Annak ellenére, hogy az elszámolt értékcsökkenési leírás nem befolyásolja a KIVA alapját,
ugyanúgy el kell számolni a tárgyi eszközök és immateriális javak után az értékcsökkenést.
A pénzforgalmi szemléletű eredmény számítása a pénzeszközök értékéből indul ki, ezért
fontos az, hogy a bank- és pénztárforgalom is teljes körűen könyvelve legyen. A pénzeszközök
közé a pénztár, a bankbetétek, az elektronikus pénz és a csekk is beletartozik.
Mivel havi v. negyedéves adóelőleget kell fizetni az adózóknak, ezért már a KIVA-s időszak
indulásakor alá kell támasztania az adóalap megállapítását.
Az adóelőleg megállapítása havi bevallóknál
nehézkesebb,hisz nem készül el az előző évi beszámoló az adóelőleg megállapításának
határidejéig, csak főkönyvi kivonat áll rendelkezésre, amiből meg tudják állapítani a
pénzforgalmi szemléletű eredmény változását.

 

                  Kiva könyvelés cégeknek

 

Lényeges adóalap-korrekciós tételek áttéréskor:

 

Figyelmen kívül kell hagyni azokat a bevételeket, kiadásokat, amelyeket a tárgyévet megelőző
év eredményének kiszámításához bevételként vagy ráfordításként már figyelembe vettek,
valamint ha a megelőző évben még nem tartozott a Számviteli tv. hatálya alá a vállalkozás,
akkor a megelőző évre vonatkozóan teljesített kiadást,vagy elszámolt bevételt sem kell a
pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározásánál figyelembe venni.
Figyelembe kell venni azonban adóalap-csökkentő tételként az olyan már a korábbi évben
teljesített kifizetéseket,amelyek a KIVA-alanyiság időszakára vonatkoznak és még nem
lettek az előző évben költségként,ráfordításként elszámolva.
Jelentős adóalap-korrekciót jelenthet, ha a nyitó adatokban jelentős vevő-, szállítóállomány
kerül kimutatásra.
Ugyanis ha KIVA szerint kezd adózni a vállalkozás, akkor ezen követeléseknek, tartozásoknak
a 2015 évi pénzügyi rendezését adóalap-korrekciós tételként kell szerepeltetni.
Ehhez a befogadott és kiállított számlákat a teljesítés időpontja szerint célszerű rendezni,
vagy a pénzforgalmi oldalon tételesen kell könyvelni ezeket a gazdasági eseményeket.
A tételes könyveléshez érdemes megbontani a pénztár és a bankszámla főkönyvi számlákat
alszámlákra,és így külön alszámlán vezetni az előző évi és a tárgyévi forgalmat.

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését a Kiva könyvelés,és az Ön vállalkozása
ezt igénybe venné,akkor keressen bennünket az elérhetőségeinken.

 

Kiva könyvelés a Full Active Bt. – Könyvelő irodában kedvező áron.